MANIFESTY

Art Brut Photography & Symbolická Dekadence a Popdekadence

Dobré Svetlo

Sme uzavretá spoločnosť a neprijímame ďalších členov.Svetlo je elementárnym prostriedkom našej tvorby.
Budeme 6 dní tvoriť a 7. deň vystavovať.

– Nepretžite hľadáme hranice.
– Máme nutkanie neustále zväčšovovať teritoriálny priestor estetiky.
– Prejavujeme výhradne slobodnú vôľu.
– Ostrosť nie je podstatná pre jednoznačnosť vyjadrenia.
– Zachycujeme odrazy z pod povrchu.
– Máme pevne nasadené putá so svojim dielom.
– Dištancujeme sa od skutkov našich postáv.
– Sme priamymi zákonodárcami v našom svete.
– Vytvárame koláže zo sna, zmeneného stavu vedomia a reality.
– Vychutnávame si romantiku pri červenom svetle.

Inšpirujeme sa vzájomne a každý zo signatárov má právo remixovať tvorbu iného člena. Komunikujeme výhradne pomocou fotografických aparátov.

 

Na Chate, 2. 11. 2010

Amedeo Kochanina
Amanito Muscaria
Drtikula
Abigail Tebon
Sangwi Paei
Egon Antonio Balevas
Norbert Tappert

Světlo a Stín

I. Vize:
Symbolická Dekadence vychází z hlubokého porozumění lidské duše a touhy po vyjádření komplexních emocí a myšlenek. Zkrášlení i úpadek života jsou nám neoddělitelně blízké, a proto se věnujeme jejich symbolickému vyjádření.

II. Symboly jako Jazyk Duše:
Symboly jsou pro nás jazykem duše a klíčem k pochopení hlubokých pravd o životě. Nahota nese sílu upřímnosti, smrtka připomíná nevyhnutelnost konečnosti, plynová maska symbolizuje masky, které nosíme ve společnosti, zatímco knihy jsou brány k pochopení tajemství existence.

III. Estetika Dekadence:
Vyznáváme bohatou estetiku, kde se krása a zánik prolínají v harmonickém tanci. Oplýváme melancholií a chápeme, že v úpadku může být nalezena nečekaná krása.

IV. Individualita a Duševní Prožívání:
Symbolická Dekadence ctí individualitu a úsilí o vyjádření osobního prožívání. Každý symbol nese otisk jedinečné duše, a každé dílo je výkřikem vlastního vnitřního světa.

V. Historie a Náboženství:
Zároveň se obracíme k historii a náboženství jako zdrojům inspirace. Magické a mystické prvky jsou naší doménou, a překračujeme hranice času, hledajíce věčnost v chvílích.

VI. Literární Dimenze:
Literární prvky jsou pro nás nedílnou součástí uměleckého projevu. Citáty, básně a literární motivy se prolínají s vizuálním výrazem, posilujíce hloubku a významy našich děl.

VII. Výzva k Reflexi:
Symbolická Dekadence není pouze estetickým vyjádřením, ale i výzvou k hluboké reflexi. Očekáváme, že naše díla budou vzbuzovat otázky a nutit diváka k hledání vlastního významu ve světě symbolů.

VIII. Společenská Kritika:
Symbolická Dekadence může sloužit jako zrcadlo společnosti. Plynová maska a jiné symboly nám umožňují reflektovat naše vlastní masky a společenské konvence, které nás omezuje.

IX. Otevřenost Neznámu:
Vyzýváme k otevřenosti neznámu a přijímání komplexnosti lidské existence. Symbolická Dekadence není ukazatelem naší ztracenosti, ale snahou objevovat významy ve světě plném symbolů.

X. Závěr:
Symbolická Dekadence není jen uměleckým směrem, ale způsobem života. Věříme, že ve světě symbolů můžeme najít pravdy, které jsou jinak skryté, a že krása a zánik jsou nepoddajné realitě našich existencí.

Rozluštění Zastřených Sfér

Věříme v sílu spojení mezi symbolickou dekadencí a osvěžující invencí popartu. Naše umění je hledáním rovnováhy mezi dekadentními motivy, které vyzařují hluboké symbolické významy, a jasnými, expresivními formami popartového vyjádření.

1. Symbolika ve Víru Barev:** Naším základem je interpretace symbolů, které nesou hluboký význam a propojují se s emocemi diváka. Tyto symboly však nejsou utopeny v melancholii; spíše jsou vtaženy do výbušného světa popartového vizuálu, kde každá barva vypráví svůj příběh.

2. Kaleidoskop Kontrastů:** Vytváříme umění, které hýří kontrasty. Naše díla spojují temné a světlé stránky lidského prožívání, podobně jako symbióza stínu a světla. Tento kaleidoskop kontrastů nám umožňuje zvýraznit krásu i temnotu lidské existence.

3. Překračování Hranic Tradice:** Symbolická popdekadence je odvážná revoluce proti konvencím. Překračujeme hranice tradičního umění a vytváříme nové formy vyjádření, které oslovují moderního diváka a zároveň se zakládají na hlubokých kořenech symbolické dekadence.

4. Dynamika Konfrontace:** V našem manifestu je prostor pro dynamickou konfrontaci názorů a témat. Naše umění vybízí k dialogu a otázce status quo. Nebojíme se vyvolat otázky a podnítit myšlenkové provokace prostřednictvím vizuálního jazyka.

5. Živá Interakce S Symboly:** Symboly jsou pro nás neživé, dokud na ně nepřelijeme živý dech. Interagujeme s nimi tak, že jim dodáváme nový život a vytváříme prostor pro nekonečnou interpretaci. Naše umění je pozvánkou ke komunikaci a osobní reflexi.

V symbolické popdekadenci nacházíme nový jazyk pro vyjádření hlubokých emocí, konfliktů a radostí lidské existence. Tato umělecká revoluce není pouze vizuální, ale i duševní, překračující hranice mezi dekadencí a energií popartu.

Celé umění spočívá v tom, jak překročit hranice viditelného a vstoupit do nekonečných dimenzí symbolů.

Nicolas Thorne

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

JOHN DOE
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google